Realizácie

Technologické práce

 • CHEMES a.s.
 • Dodávka a montáž ústredného kúrenia v administratívnej budove
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice AB
 • Údržba výmenníkových staníc a rozvodov UK (2004)
 • Dodávka a montáž vzdušníka a potrubných rozvodov tlakového vzduchu
 • Rozvod vzduchu čiernym a nerezovým potrubím
 • BUKÓZA PÍLA, a.s.
 • Meranie spotreby tepla, TUV a kondenzátu vo výmenníkových staniciach
 • Technologické rozvody k sušiarňam reziva
 • Meranie spotreby tepla
 • Rozvod vody a tlakového vzduchu
 • LETISKO Sliač
 • Meranie množstva leteckého petroleja
 • DANFOSS RHODIA, a.s
 • Údržba výmenníkových staníc a rozvodov UK
 • KIA Motors Slovakia Žilina
 • Dodávka a montáž trás a technológie potrubných rozvodov technologických médií
 • Rozvod benzínov, motorovej nafty, glykolu, chladiva a olejov. Výrobná hala objekt SO611 a Tank farm.
 • NYLSTAR Slovakia, a.s.
 • Tlakové skúšky a opravy výmenníkov tepla a príslušenstva
 • Strojné opravy výmenníkov a ich skúšky
 • MECOM, a.s.
 • Dodávka a montáž vzdušníka kompresora a potrubných rozvodov tlakového vzduchu
 • Rozvod vzduchu nerezovým potrubím v celom areáli
 • Dodávka a montáž ústredného kúrenia vo výrobných halách celého areálu
 • Priemyselný park Kechnec
 • Dodávka a montáž úpravne vody pre akciu FORD GETRAG
 • Dodávka a montáž nerezových vodojemov 250m3
 • Montáž nerezového potrubia rozvodu vody a vzduchu
 • RHODIA, a.s
 • Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému UK
 • Dodávka a montáž chladiacej mikroveže a osadením pomocou vrtulníka na strechu objektu
 • dodávka a montáž rozvodov chladiacej vody a regulácie
 • Dodávka a montáž zásobníkov granulátu a rozvodov dusíka
 • Výroba a montáž nerezových zásobníkov granulátu napojenie na rozvody dusíka
 • Redukcia prehriatej pary-Termokompresia zbytkovej pary
 • Dodávka a montáž termokompresora zbytkovej pary SPIRAX- SARCO
 • Montáž rozvodných potrubí a regulácie
 • Čistiareň odpadových vôd Humenné
 • Montáž technológie dúcharne a rozvodné potrubia
 • Montáž technológie dúcharne a rozvody, čierných a nerezových potrubí
 • RIA a.s.
 • GETRAG FORD TRANSMISSIONS
 • Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec súvisiacej s akciou GETRAG FORD TRANSMISSIONS
 • Úpravne priemyselnej vody a pitnej vody , vodojemy a prepojovacie potrubia.
 • Chemstroj a.s., Výrobný závod MO Strážské
 • Vysokotlaká prípojka plynu pre Minioceliareň Strážske
 • NEXIS a.s. Humenné
 • Montáž oceľových konštrukcií a a technológie Buhler
 • Linka na sušenie granulátu
 • ŽST ČNT, Východná rampa
 • Nová prekládková technológia

 

Okrem týchto referenčných akcií sme zrealizovali množstvo ďalších dodávok a montážnych prác priemyselného charakteru. Parovody, rozvody ropných produktov, technických plynov a ucelených technológií v chemickom a potravinárskom priemysle.

Stavebné práce

 • Obchodný dom Laborec 2
 • Budova obchodného domu Triada s.r.o.
 • HNOJIVÁ Duslo, s.r.o..
 • Skládka vápenca – betonáž oporných múrov a základov skládky vápenca systémovým debnením.
 • ZIPP Bratislava, s.r.o.
 • Prípojka vody a areálový rozvod vody. Priemyselný park Myslina. Montážne práce pri zriadení prípojky vody a areálového rozvodu pre priemyselný park
 • Zemné práce a betonáž šachiet
 • CEZA s.r.o., Humenné
 • Stavba polyfunkčného objektu
 • Stavebné práce tesárske, murárske, betonáže
 • Kardiológia Kontinuum, s.r.o.
 • Neštátne zdravotnícke zariadenie – budova zdravotného strediska.
 • Letisko Košice, a.s.
 • Sklad LPL, výstavba skladu leteckého petroleja.
 • Priemyselný park CHEMES
 • Rekonštrukcia obchodného centra, predajne mäsa a potravín.
 • Skládka uhlia Výstavba skládky uhlia pre tepláreň.
 • Rekonštrukcia podnikovej kuchyne v Chemes a.s.
 • Collectioner s.r.o., IBV Pod lesom Budimír
 • Výstavba inžinierských sieti pre IBV Pod lesom Budimír. Plyn, vodovod a kanalizácia pre 45 rodinných domov.
 • AGROVOS s.r.o., Obilné sila Parchovany
 • Výstavba obilných síl pre výrobu kŕmnych zmesi v Parchovanoch. Betonáže kruhových základov síl, inžinierske siete.
 • Zipp Bratislava s.r.o., Výrobný závod Magnetti Marelli Kechnec
 • Požiarny vodovod a prípojky plynu výrobný závod Magnetti Marelli.
 • Výstavba požiarného vodovodu v areáli závodu a prípojok plynu.
 • Scorp s.r.o.
 • Výstavba futbalového štadióna MFK Michalovce, betonáže tribún štadióna.