Realizácie

Technologické práce

  • CHEMES a.s.
  • Dodávka a montáž ústredného kúrenia v administratívnej budove
  • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice AB
  • Údržba výmenníkových staníc a rozvodov UK (2004)
  • Dodávka a montáž vzdušníka a potrubných rozvodov tlakového vzduchu
  • Rozvod vzduchu čiernym a nerezovým potrubím
  • BUKÓZA PÍLA, a.s.
  • Meranie spotreby tepla, TUV a kondenzátu vo výmenníkových staniciach
  • Technologické rozvody k sušiarňam reziva
  • Meranie spotreby tepla
  • Rozvod vody a tlakového vzduchu
  • LETISKO Sliač
  • Meranie množstva leteckého petroleja
  • DANFOSS RHODIA, a.s
  • Údržba výmenníkových staníc a rozvodov UK
  • KIA Motors Slovakia Žilina
  • Dodávka a montáž trás a technológie potrubných rozvodov technologických médií
  • Rozvod benzínov, motorovej nafty, glykolu, chladiva a olejov. Výrobná hala objekt SO611 a Tank farm.
  • NYLSTAR Slovakia, a.s.
  • Tlakové skúšky a opravy výmenníkov tepla a príslušenstva
  • Strojné opravy výmenníkov a ich skúšky
  • MECOM, a.s.
  • Dodávka a montáž vzdušníka kompresora a potrubných rozvodov tlakového vzduchu
  • Rozvod vzduchu nerezovým potrubím v celom areáli
  • Dodávka a montáž ústredného kúrenia vo výrobných halách celého areálu
  • Priemyselný park Kechnec
  • Dodávka a montáž úpravne vody pre akciu FORD GETRAG
  • Dodávka a montáž nerezových vodojemov 250m3
  • Montáž nerezového potrubia rozvodu vody a vzduchu
  • RHODIA, a.s
  • Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému UK
  • Dodávka a montáž chladiacej mikroveže a osadením pomocou vrtulníka na strechu objektu
  • dodávka a montáž rozvodov chladiacej vody a regulácie
  • Dodávka a montáž zásobníkov granulátu a rozvodov dusíka
  • Výroba a montáž nerezových zásobníkov granulátu napojenie na rozvody dusíka
  • Redukcia prehriatej pary-Termokompresia zbytkovej pary
  • Dodávka a montáž termokompresora zbytkovej pary SPIRAX- SARCO
  • Montáž rozvodných potrubí a regulácie
  • Čistiareň odpadových vôd Humenné
  • Montáž technológie dúcharne a rozvodné potrubia
  • Montáž technológie dúcharne a rozvody, čierných a nerezových potrubí
  • RIA a.s.
  • GETRAG FORD TRANSMISSIONS
  • Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec súvisiacej s akciou GETRAG FORD TRANSMISSIONS
  • Úpravne priemyselnej vody a pitnej vody , vodojemy a prepojovacie potrubia.
  • Chemstroj a.s., Výrobný závod MO Strážské
  • Vysokotlaká prípojka plynu pre Minioceliareň Strážske
  • NEXIS a.s. Humenné
  • Montáž oceľových konštrukcií a a technológie Buhler
  • Linka na sušenie granulátu
  • ŽST ČNT, Východná rampa
  • Nová prekládková technológia

 

Okrem týchto referenčných akcií sme zrealizovali množstvo ďalších dodávok a montážnych prác priemyselného charakteru. Parovody, rozvody ropných produktov, technických plynov a ucelených technológií v chemickom a potravinárskom priemysle.

Stavebné práce

  • Obchodný dom Laborec 2
  • Budova obchodného domu Triada s.r.o.
  • HNOJIVÁ Duslo, s.r.o..
  • Skládka vápenca – betonáž oporných múrov a základov skládky vápenca systémovým debnením.
  • ZIPP Bratislava, s.r.o.
  • Prípojka vody a areálový rozvod vody. Priemyselný park Myslina. Montážne práce pri zriadení prípojky vody a areálového rozvodu pre priemyselný park
  • Zemné práce a betonáž šachiet
  • CEZA s.r.o., Humenné
  • Stavba polyfunkčného objektu
  • Stavebné práce tesárske, murárske, betonáže
  • Kardiológia Kontinuum, s.r.o.
  • Neštátne zdravotnícke zariadenie – budova zdravotného strediska.
  • Letisko Košice, a.s.
  • Sklad LPL, výstavba skladu leteckého petroleja.
  • Priemyselný park CHEMES
  • Rekonštrukcia obchodného centra, predajne mäsa a potravín.
  • Skládka uhlia Výstavba skládky uhlia pre tepláreň.
  • Rekonštrukcia podnikovej kuchyne v Chemes a.s.
  • Collectioner s.r.o., IBV Pod lesom Budimír
  • Výstavba inžinierských sieti pre IBV Pod lesom Budimír. Plyn, vodovod a kanalizácia pre 45 rodinných domov.
  • AGROVOS s.r.o., Obilné sila Parchovany
  • Výstavba obilných síl pre výrobu kŕmnych zmesi v Parchovanoch. Betonáže kruhových základov síl, inžinierske siete.
  • Zipp Bratislava s.r.o., Výrobný závod Magnetti Marelli Kechnec
  • Požiarny vodovod a prípojky plynu výrobný závod Magnetti Marelli.
  • Výstavba požiarného vodovodu v areáli závodu a prípojok plynu.
  • Scorp s.r.o.
  • Výstavba futbalového štadióna MFK Michalovce, betonáže tribún štadióna.