PRIEMYSELNÉ TECHNOLÓGIE

Sme špecialisti na opravy a montáž

 • tlakových a beztlakových aparátov, vrátane príslušenstva a výbavy (miešanie, meranie a regulácia)
 • výmenníkov, kotlov, oceľových konštrukcií
 • regulačných staníc plynu
 • zariadení na znižovanie tlaku plynu (zemný plyn, všetky technické plyny)
 • kondenzátory, chladiče, nízko- a vysokotlakové ohrievače
 • napájacie nádrže, kolóny pre technologické médiá, zásobníky, vzdušníky, odplyňovače
 • iné tlakové nádoby s hlavnými komponentmi z uhlíkatej ocele, legovanej ocele, austentickej chrómniklovej ocele
 • výroba, oprava a montáž ohrevných alebo chladiacich rúrkovníc
 • odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení (revízie)

Dodávka a montáž technológií

Dodávame a odborne montujeme teplovodné a parné kotolne

 • technológie čerpacích staníc pohonných hmôt ČSPHM
 • technológie úpravní vôd
 • priemyselné aplikácie – chladenie mikrochladičmi, parné termokompresory, zvlhčovanie pary a iné.
 • dodávka a montáž klimatizácie a klimatizačných jednotiek

Montáž opravy a prevádzka regulačnej techniky

 • montáž termostatickej regulácie, hydraulické vyváženie systémov UK
 • montáž ekvitermickej regulácie(závislá od vonkajšej teploty)
 • centrálny zber dát
 • montáž a opravy regulačných členov, ventilov, pohonov, pneumatických uzáverov
 • servis a montáž kalibrácia snímačov tlaku, teploty
 • montáž meračov tepla, teplej a studenej vody
 • montáž plynomerov rotačných a turbínových a prepočítavačov množstva plynu