OBČIANSKÉ STAVBY

Výstavba bytových a rodinných domov

Jedným z hlavných predmetov našej činnosti je občianska výstavba s prioritným zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, hospodárskych budov, vrátane rekonštrukcií a sanácií oporných múrov alebo zosuvov pôdy a tiež všetkých druhov inžinierskych sietí, privádzačov…

  • kompletná domová a bytová výstavba na kľúč
  • inžinierske stavby
  • vodovody, kanalizácie
  • spevnené plochy
  • parkoviská, komunikácie

Stavby na kľúč aj formou subdodávok

Pre investora zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na celú stavbu a aj jej časti. Spoločnosť PB bau, s.r.o. disponuje pracovníkmi v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej výroby a vlastní mechanizáciu potrebnú k týmto prácam.

Na vykonanie atypických a špeciálnych odborných prác ako sú umelecké práce alebo použitie špeciálnych technológií, či materiálov, kooperujeme s renomovanými firmami v danej oblasti, čo je zárukou vysokej kvality materiálov a odbornosti prevedených prác.