PRIEMYSELNÉ STAVBY

Firma PB bau, s.r.o. sa zameriava na technologické dodávky a montáže pre chemický priemysel, technologické potrubné rozvody, stroje a zariadenia, oceľové konštrukcie a ďalšie.

Na základe rozširujúceho sa strojného vybavenia, praxe a kvalifikácie pracovníkov sa v posledných rokoch spoločnosť rozrástla o priemyselnú stavebnú činnosť v celom jej rozsahu.

Hlavné oblasti priemyselnej výstavby

  • priemyselné stavby
  • inžinierske stavby
  • vodné nádrže a prečerpávacie stanice
  • vodovody, kanalizácie
  • spevnené plochy
  • parkoviská, komunikácie
  • čistiarne odpadových vôd

Spoločnosť zamestnáva odborníkov pre obrábanie a zváranie čiernych materiálov, materiálov z nehrdzavejúcej ocele v ochrannej atmosfére a vedúcich montérov pre montáž technológií. Disponujeme tiež výrobnou a montážnou kapacitou zameranou na dodávky od malých až po veľké technologické celky.